Záruka a asistence

Záruka

Ikona záruka

Záruka SsangYong Vám garantuje dlouhou životnost použitých materiálů při běžných provozních a servisních podmínkách.

Následující záruční období platí pro modely SsangYong:

Torres 5 let nebo 100 000 km
Torres EVX 7 let nebo 150 000 km
Rexton 5 let nebo 150 000 km
Korando 5 let nebo 100 000 km
MUSSO Grand 5 let nebo 100 000 km
Tivoli Grand 5 let nebo 100 000 km
Tivoli 5 let nebo 100 000 km

Záruční doba začíná datem dodání prvnímu kupujícímu, nebo datem prvního použití, jako obchodního vozidla prodejcem. Záruka SYMC je poskytována pro každé vozidlo, které je předáno kupujícímu.

Aby bylo možné uplatnit nároky vyplývající ze záruky a záruční lhůty, musí být splněny následující podmínky:

  • V případě záručních reklamací nebo nároků na záruku za vzniklé vady a závady, musí být Vaše vozidlo předáno autorizované servisní síti SsangYong. Seznam smluvních partnerů SsangYong naleznete zde
  • Při předání je nezbytné předložit servisní knížku vozidla
  • Provoz a údržba vozidla SsangYong musí být v souladu se servisními a záručními podmínkami
  • Všechna zařízení musí být pravidelně kontrolována v intervalech stanovených výrobcem
  • Servisní knížka musí být pravidelně spravována vlastníkem, a to v určených intervalech, aby mohly být uznány nároky záruční lhůty
  • V případě změny bydliště je nutné informovat prodejce Vašeho vozu

Asistence

ASISTENČNÍ SLUŽBA +420 283 002 836

SsangYong Vám poskytuje 5 let asistence

Asistenční služby SsangYong Assistance se vztahují na nepojízdnost vozidla nebo a jeho technickou nezpůsobilost pro provoz na silničních komunikacích v důsledku:

  • Poruchy
  • Dopravní nehody
  • Chyby řidiče
  • Vandalismu

Asistenční služby SsangYong Assistance se dále poskytují v případě odcizení vozidla.

Pokud se Vaše vozidlo stane nepojízdným, máte možnost o této skutečnosti informovat asistenční centrálu na telefonním čísle +420 283 002 836, které je k dispozidi nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Při kontaktování asistenční centrály nám, prosím, sdělte následující informace: jméno a příjmení volajícího, výrobní číslo vozidla (VIN), telefonní kontakt, model a registrační značku vozidla, místo, kde se nepojízdné vozidlo nachází, důvod nepojízdnosti vozidla a další okolnosti důležité k co nejvhodnějšímu řešení nenadálé události.