Seznam recyklačních center

Metalšrot Tlumačov a.s.

Sídlo: Mánesova 510, 763 62 Tlumačov

Zastoupená: Radimem Šebestou, předsedou představenstva, a Pavlem Budíkem, členem představenstva

IČO: 46901094
DIČ: CZ46901094

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 861

Web: https://www.metalsrot.cz/