ASISTENCE

SsangYong Vám poskytuje 5 let asistence.


Rozsah asistenčních služeb

Asistenční služby SsangYong Assistance se vztahují na nepojízdnost vozidla nebo a jeho technickou nezpůsobilost pro provoz na silničních komunikacích v důsledku:

  • poruchy,
  • dopravní nehody,
  • chyby řidiče,
  • vandalismu.

Asistenční služby SsangYong Assistance se dále poskytují v případě odcizení vozidla.


Postup při využívání asistenčních služeb

Pokud se Vaše vozidlo stane nepojízdným, máte možnost o této skutečnosti informovat asistenční centrálu na telefonním čísle +420 283 002 836, které je k dispozidi nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Při kontaktování asistenční centrály nám, prosím, sdělte následující informace: jméno a příjmení volajícího, výrobní číslo vozidla (VIN), telefonní kontakt, model a registrační značku vozidla, místo, kde se nepojízdné vozidlo nachází, důvod nepojízdnosti vozidla a další okolnosti důležité k co nejvhodnějšímu řešení nenadálé události.